Novinky  >  Naděžda Friedlová a cyklus Zásahy/Doteky 3

N ovinky O galerii A ktuální výstavy P roběhlé výstavy I nteriér D ruzí o nás P artneři K ontakty N apište nám M apa stránek

Průvodní text Dagmar Čaplyginové

Vliv minimalu a konceptu v tvorbě Naděždy Friedlové byl zmiňován již mnohokrát, proto se tentokrát budu věnovat  jinému, neméně zajímavému podnětu tvorby - a to vlivu kuchyně. Vliv kuchyně prolíná od pocitů hrnce,  prázdné nádoby až k nutnosti osvobodit se od hrnce - odrazit se ode dna, vždy když míra přeteče,  znovu a znovu, ale také od věčného kolotoče domácnosti, kde množství vynaloženého úsilí nerovná se výsledku, ani uspokojení, ani ničeho hezkého,  co by po člověku zůstalo. Odtud touha  po stopě trvalé, která se nedá jen tak smést mávnutím hadru.     
     
Některé ženy se oddávají ručním pracem, háčkují, pletou, vyšívají ...ale Naďa si tvoří  -  vyšívá kovovou nití, háčkuje  měděnou páskou, plete se do kovu, a  v poslední době  intenzivně  a promyšleně zraňuje papír - v malých i velkých formátech. Přitom  neustále zvědavá,  jak se zachová materiál v kontaktu s živlem ohně. Používá k tomu jak rozžhavená  kovová razidla tak i  jiné,  zcela nevýtvarné  obyčejné nástroje nebo jen oheň z vlastních rukou. Nutí materiál přijmout její zásah, označení, cejch, provádí tak úkon násilný a promyšlený, a zároveň se těší na  náhodu - někdy provokující,  ale téměř vždy   spolutvořící. Říká tomu - moje milá náhoda a já.      
     
Nadina vzrušující, poněkud nebezpečná hra s ohněm je zakotvená ve zkušenosti každého dětství. kde také pramení úžas , údiv a zkoumání dosahu vlastního doteku,  množství jeho variant a nuancí. Je zajímavé, že právě dotýkání se ať už materiálů nebo významů se v posledních zralých letech tvorby stále vrací, inspiruje a  hledá nový výraz.     
     
V této souvislosti stojí za zmínku soubor ilustrací, který Naďa vytvořila pro sbírku poezie Víta Adamuse cesta do umrie. Jedním z důležitých inspirujících momentů k použití žhavých razidel pro ilustrace byla přítomnost samotné barvy - umbry - v názvu sbírky. Celá knížka je tak propojena zemitými valéry umbry pálené aniž by byla použita barva jako taková. Ale vraťme se ještě rychle do kuchyně, kde Naďa právě zametá stopy po svých ohňových znameních a říká : Když všechno spálíme, zůstane po nás pořádek,  ale ještě před tím si trochu pohrajeme.           
     
Tato výstava probíhá v roce nadina  významného životního jubilea, k němuž jsme se pokusily spolu s autorkou a Markétou Březinovou připravit katalog nazvaný Úsporný program, který by měl představit to nejlepší z tvorby posledních zhruba 12 let. Je rozdělen do tří skupin - nejobsáhlejší je koncept, zahrnující objekty, perforované plechy a lepenky, následují  doteky, dopisy a zásahy, křehká kolekce mapující především  práci  na  ručním papíře a třetí soubor úsporný program představuje  inovace v tvorbě  s nerezovým plechem. Katalog doplňuje samostatná textová část. 

Několik fotografií z vernisáže

Vernisáž Naděždy Friedlové Vernisáž Naděždy Friedlové Vernisáž Naděždy Friedlové Vernisáž Naděždy Friedlové Vernisáž Naděždy Friedlové Vernisáž Naděždy Friedlové Vernisáž Naděždy Friedlové Vernisáž Naděždy Friedlové Vernisáž Naděždy Friedlové Vernisáž Naděždy Friedlové Vernisáž Naděždy Friedlové Vernisáž Naděždy Friedlové
zpět   |   nahoru   |   domů
 

 
 
administrace
971 012 / 5
       
Všechna práva vyhrazena / © 2008 Pod Svícnem o.s. / realizace nextWEB