Proběhlé výstavy  >  Jitka Laníková

N ovinky O galerii A ktuální výstavy P roběhlé výstavy I nteriér D ruzí o nás P artneři K ontakty N apište nám M apa stránek

Jitka Laníková

MgA. Jitka Laníková - Lešková

Fotografie

Architektonická abstrakce (16.8. - 13.9.03)
Aktoportrét (16.8. - 27.9. 03)

MgA. Jitka Laníková - Lešková se narodila 9.2.1979 ve Frýdku-Místku. Vystudovala pětileté magisterské studium reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Nyní je na mateřské dovolené, což jí pochopitelně nezabraňuje v dalších výtvarných projevech.

Ve své volné tvorbě se specializuje zejména na sbstrakci v architektuře,což je ze zde vystavovaných prací jistě patrné.Sama tvrdí,že toto téma je její srdeční záležitostí.Při komponování těchto fotografií autorka využívá zejména detailního záběru spolu s přirozeným nebo umělým osvětlením-to má za následek nevšední a zajímavé barevné podání. V zásadě se dá říci,že zde dochází k harmonické syntéze racionality a hmoty (architektura) se subjektivním a emocionálním prožitkem autorčinným.

Druhou část expozice představuje série černobílých fotografií, které výtvarnice poprvé představila při bakalářských zkouškách na konci 3.ročníku jako volný výstavní soubor. Tyto fotografie, nazvané souhrnně "Aktoportrét" opět ukazují autorčinu zálibu v architektonických detailech - tentokrát jde však o dvojexpozice ve spojení se zajímavě pojatými autoportréty. Opět se jedná o subjektivně pojatý a emocionálně velmi silný soubor.

Nemám rád prázdné a rádoby intelektuální řeči různých teoretiků a kurátorů výstav, a proto nikomu nechci vnucovat svůj názor na tato díla. Je to jen mé subjektivní vnímání. A pokud budete mít, milí návštěvníci, jiné vjemy nežli já, pak doufám, že budou jen a jen pozitivní. Každopádně Vám přeji hezké a estetické zážitky a autorce dobré světlo a vše krásné v profesi i osobním životě. Ze srdce Petr Leška, fotograf a životní partner

zpět   |   nahoru   |   domů
 

 
 
administrace
943 562 / 2
       
Všechna práva vyhrazena / © 2008 Pod Svícnem o.s. / realizace nextWEB